Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) cutting (cloth or paper)

Do you know Japanese characters for:
chikusaku hunatomi hirotsune higashimagome kunugidaira hieru kikiippatsu taigetsu tohoumonai