Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) (uk) ripple (on water)/wavelets

(n) (uk) ripple (on water)/waveletsDo you know Japanese characters for:
hitokawame kyouzon chuuretsu kakutaru shimotage chihanzi yatsumunedukuri sendouchou seireikakkin zoukeibi