Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) retaliation/revenge
(n) retaliation/revenge
(n) retaliation/revenge

Do you know Japanese characters for:
kenshirou rizou keinenhenka sarina nakusu sakinzuru toppyoushi minritsu