Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) Eichou era (1096.12.17-1097.11.21)


Do you know Japanese characters for:
hatakemoto nenshutsu bouzono utsuru hakujou muroo kinpuu yokotera nezumiiro