Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) cerebral cortex

Do you know Japanese characters for:
shokuyougiku tsukaisugiru gonzirou atogasawa kaminozoki makanaihi ojochuu tsurigitsune dainagonazuki