Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images


(n) tea plantation/tea shopDo you know Japanese characters for:
mekubase tatsumae kashikin manugare shirodori zenshoku seizinbyou uketsukekakari tadotadoshi