Prince Darumantle facebook twitter

Hiragana, Katakana, Kanji - Japanese Names Dictionary


Roman Alphabet(Romaji):

Hiragana

Katakana

Kanji & Images

(n) huge rock/firmness
(n) huge rock/firmness

Do you know Japanese characters for:
sonmou hashiramoto shimoaiduki suzai yokobaikaku noguchihara sotoyamachou sanshateiritsu